_DJCLEAN_>

Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych tj. Centrum Kultury i Biblioteka w Piaskach wyznaczył inspektora ochrony danych.
Funkcję tę pełni pani  Karolina Kedzia-Wyzujak .

Od 1 października 2021 r. do odwołania  w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących na mocy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

- adres poczty elektronicznej: iod@piaski-wlkp.pl
- nr telefonu: 65 529 54 45
- adres do korespondencji:
     Centrum Kultury i Biblioteka w Piaskach
     ul. Strzelecka 4
     63-820 Piaski